ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εργοδυναμική οικονομία: εργοδυναμικά κεφάλαια: οικονομολογική μελέτη
Δημιουργός :Σαπνάς, Μιλτιάδης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 186-226
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1947
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 304

Τύπος: application/pdf