ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ετήσια έκθεσις του Διοικητού της Εθνικής Τραπέζης
Δημιουργός :Πεσματζόγλου, Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 36-53
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1950
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 309

Τύπος: application/pdf