ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η στατιστική και επιστήμαι παρατηρήσεως
Δημιουργός :Αθανασιάδης, Κ.Α.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 54-69
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1950
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 310

Τύπος: application/pdf