ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πραγματεία Οικονομικής Ιστορίας: Wirtschaftsgeschichte des altertums
Δημιουργός :Heichelheim, Fritz M.
Κούσης, Δημοσθένης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 190-195
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1950
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 317

Τύπος: application/pdf