ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Die klassische und die moderne nationalokonomie (1949): η κλασσική και η νεωτέρα πολιτική οικονομία
Δημιουργός :Amonn, Alfred
Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 1-18
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1954
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 348

Τύπος: application/pdf