ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :De la necessite d elaborer une theorie sociologique explicative des nouvelles structures economiques
Δημιουργός :Χατζηδήμου, Πέτρος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 406-429
Γλώσσα :fr
Ημερομηνία έκδοσης :1957
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 404

Τύπος: application/pdf