ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Note sur un aspect dun nouveau probleme du changement social au XXe siecle
Δημιουργός :Χατζηδήμου, Πέτρος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 337-380
Γλώσσα :fr
Ημερομηνία έκδοσης :1958
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 419

Τύπος: application/pdf