ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Das Handwerk und die Kleinbetriebe des Einzelhandels in der modernen Volkswirtschaft
Δημιουργός :Gutersohn, A.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 241-244
Γλώσσα :de
Ημερομηνία έκδοσης :1959
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 435

Τύπος: application/pdf