ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Management philosophy in underdeveloped countries
Δημιουργός :Gavrielides, Harry D.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 505-513
Γλώσσα :en
Ημερομηνία έκδοσης :1960
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 461

Τύπος: application/pdf