ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Statistique et econometrie
Δημιουργός :Guitton, Henri
Λυμπερόπουλος, Χρήστος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 283-288
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1961
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 478

Τύπος: application/pdf