ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ενιαία διαχείρισις των αγροτικών προϊόντων θεμελιακός παράγων οικονομικής αναπτύξεως
Δημιουργός :Γραμματοπούλου, Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 689-708
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1961
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 493

Τύπος: application/pdf