ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η συνάρτησις της παραγωγής και η στασιμότης της κεφαλαιοκρατίας
Δημιουργός :Μαρματάκης, Νικόλαος Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 709-746
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1961
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 494

Τύπος: application/pdf