ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Education for management in the United States and Europe
Δημιουργός :Gavrielides, Harry D.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 399-410
Γλώσσα :en
Ημερομηνία έκδοσης :1962
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 506

Τύπος: application/pdf