ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :An explanation of inter-regional and international inequalities
Δημιουργός :Kalyvianakis, K.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 907-928
Γλώσσα :en
Ημερομηνία έκδοσης :1962
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 526

Τύπος: application/pdf