ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Aspects sociologiques de la famille romaine
Δημιουργός :Gaudemet, Jean
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 215-232
Γλώσσα :fr
Ημερομηνία έκδοσης :1963
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 531

Τύπος: application/pdf