ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Karl Marxs economic theory
Δημιουργός :Anagnos, Nicholas C.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 313-354
Γλώσσα :en
Ημερομηνία έκδοσης :1963
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 532

Τύπος: application/pdf