ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :La mecanisation de l'agriculture grecque en fonction de l'evolution des structures agraires
Δημιουργός :Kitsikis, Dimitris N.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 529-544
Γλώσσα :fr
Ημερομηνία έκδοσης :1964
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 564

Τύπος: application/pdf