ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Vers un regime economique progressif par la democratie sociale
Δημιουργός :Χουμανίδης, Λ.Θ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 105-114
Γλώσσα :fr
Ημερομηνία έκδοσης :1966
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 599

Τύπος: application/pdf