ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η κοινωνιολογική μέθοδος εν τη μελέτη της ιστορίας του δικαίου
Δημιουργός :Henri, Levy-Bruhl
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 735-747
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1967
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 638

Τύπος: application/pdf