ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διδακτικαί δυσχέρειαι της οικονομετρίας: les difficultes de l'enseignement econometrique
Δημιουργός :Guitton, Henri
Λυμπερόπουλος, Χρήστος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 461-470
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1968
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 657

Τύπος: application/pdf