ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :O Wicksell και το επίπεδον τιμών
Δημιουργός :Κώνστας, Κ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 157-162
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1971
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 703

Τύπος: application/pdf