ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The economics of Antoine Augustin Cournot (1801-1877)
Δημιουργός :Anagnos, Nicholas C.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 285-294
Γλώσσα :en
Ημερομηνία έκδοσης :1971
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 711

Τύπος: application/pdf