ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Investment behavior in Greek industry
Δημιουργός :Albach, Horst
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 295-309
Γλώσσα :en
Ημερομηνία έκδοσης :1971
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 712

Τύπος: application/pdf