ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Role theory applied to life insurance selling
Δημιουργός :Ditz, Gerhard W.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 365-375
Γλώσσα :en
Ημερομηνία έκδοσης :1971
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 717

Τύπος: application/pdf