ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Les previsions conjoncturelles des chefs denterpise
Δημιουργός :Guitton, Henri
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 429-436
Γλώσσα :fr
Ημερομηνία έκδοσης :1971
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 723

Τύπος: application/pdf