ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Einige gedanken zur ost-und sudosteuropaforschung in Deutschland unter besonderer berucksichtigung Munchens und der Wirtschafts-und Sozialwissenschaften
Δημιουργός :Meier, Jens
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 449-457Φυσική περιγραφή :9
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1971
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 725

Τύπος: application/pdf