ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Managing freight portfolios, from theory to practice
Δημιουργός :Δρακόπουλος, Άγγελος
Συντελεστής :Τοπάλογλου, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :36p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Shipping industry is the major player in commodities carrying between continents. Aseconomies have become more related between each other, any time a crisis appears, shippingindustry is being affected in many ways. In this research we present the risks shippingindustry faces. How the costs for a ship-owner and a charterer can raise the potential risk theirrevenues face. We present a shipping portfolio and how it could be hedged using FFA and oilderivatives. We conclude by searching the correlation between some indexes we think theycan be significant in deciding how a ship-owner can make a decision on the hedging of hisportfolio.
Thesis - Athens University of Economics and Business. Interdisciplinary Program of Graduate Studies
Λέξη κλειδί :Freight
Risk
Economic conditions
Ημερομηνία έκδοσης :10-2013

Αρχείο: Drakopoulos_2013.pdf

Τύπος: application/pdf