ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο ρόλος της δημοσιονομικής πολιτικής στην οικονομική μεγέθυνση
Δημιουργός :Αναστασοπούλου, Κωνσταντίνα
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :67σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Στην εισαγωγή της εργασίας ασχολούμαστε με τον κλάδο της Δημόσιας Οικονομικής και παρουσιάζουμε το ρόλο του κράτους στην οικονομία. Διακρίνουμε τέσσερα ζευγάρια κράτους και οικονομικής θεωρίας. Στη συνέχεια, παραθέτουμε στοιχεία σχετικά με το μέγεθος του κράτους μετά τον πόλεμο και δίνουμε μία εξήγηση στο γιατί η δημοσιονομική πολιτική έχει βρεθεί και πάλι στο προσκήνιο ενώ πριν από μερικά χρόνια δε θεωρούνταν χρήσιμη ως αντικυκλικό εργαλείο.Κατόπιν, παρέχουμε μία επισκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά άρθρα σχετικά με το ρόλο της δημοσιονομικής πολιτικής στην οικονομική μεγέθυνση τα οποία έχουν δημοσιευτεί τα έτη 1990 μέχρι 2003.Εν συνεχεία, λύνουμε ένα υπόδειγμα γενικής ισορροπίας. Είναι ένα απλό μοντέλο δημοσιονομικής πολιτικής και οικονομικής μεγέθυνσης που περιλαμβάνει ένα αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό, μία αντιπροσωπευτική επιχείρηση και μία κυβέρνηση. Βρίσκουμε την αποκεντρωμένη ανταγωνιστική ισορροπία (DCE) και τέλος συγκρίνουμε τη μακροχρόνια second-best κατανομή με την άριστη κατανομή ενός κοινωνικού σχεδιαστή.  
Λέξη κλειδί :Οικονομία
Δημοσιονομική πολιτική
Κράτος
Δημόσια οικονομικά
Οικονομική ανάπτυξη
Οικονομική πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης :01-2011

Αρχείο: Anastasopoulou_2011.pdf

Τύπος: application/pdf