ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι δαπάνες για την άμυνα - Η περίπτωση της Ελλάδας
Δημιουργός :Μοσχόβης, Γεώργιος
Συντελεστής :Μούτος, Θωμάς (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :37σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Περιέχει ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Αμυντικές δαπάνες
Αμυντική πολιτική
Δαπάνη του προϋπολογισμού
Οικονομία
Λειτουργικό κόστος
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :1998

Αρχείο: 60062.pdf

Τύπος: application/pdf