ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πολιτική αστάθεια, δημοσιονομική πολιτική [και] οικονομική μεγέθυνση
Δημιουργός :Παπαδόπουλος, Παναγιώτης
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :36σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Πολιτική αναταραχή
Οικονομικές επιστήμες
Εκλογές
Δημοσιονομική πολιτική
Οικονομική ανάπτυξη
Ημερομηνία έκδοσης :01-2006

Αρχείο: 79762.pdf

Τύπος: application/pdf