ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εισοδηματική ανισότητα και οικονομική μεγέθυνση
Δημιουργός :Παύλου, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :40σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Εισόδημα
Οικονομικές ανισότητες
Οικονομική ανάπτυξη
Οικονομικό υπόδειγμα
Οικονομικά μαθηματικά
Ημερομηνία έκδοσης :05-2006

Αρχείο: 80351.pdf

Τύπος: application/pdf