ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η πορεία της πολιτικής αποπληθωρισμού με τη χρησιμοποίηση συναλλαγματικών ισοτιμιών που ακολουθεί η Ελλάδα μετά το 1994
Εναλλακτικός τίτλος :συνθήκες και προοπτικές
Δημιουργός :Καλπουζάνης, Βασίλης
Συντελεστής :Gibson, H. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Οικονομική πολιτική
Αντιπληθωρισμός
Νομισματική πολιτική
Πληθωρισμός
Συναλλαγματική ισοτιμία
Ελλάδα
Δημόσιο χρέος
Δημοσιονομική πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης :05-1997

Αρχείο: 51363.pdf

Τύπος: application/pdf