ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα αναπτυξιακά κίνητρα του Ν.1892/90 και η επίδρασή τους στις περιφερειακές βιομηχανικές επενδύσεις
Δημιουργός :Ταγκαλάκη, Βασιλική
Συντελεστής :Λουρή-Δενδρινού, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :53σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Αναπτυξιακό πρόγραμμα
Επενδύσεις
Επενδύσεις σε περιφερειακό επίπεδο
Βιομηχανική επένδυση
Περιφερειακή ανάπτυξη
Βιομηχανική ανάπτυξη
Περιφερειακή οικονομία
Επενδυτικό σχέδιο
Ημερομηνία έκδοσης :12-1998
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: 61626.pdf

Τύπος: application/pdf