ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Credit risk
Δημιουργός :Νανοπούλου, Αργυρώ
Συντελεστής :Gibson, H. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :53σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Διεθνή Τραπεζική και Χρηματοδοτική, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Πίστη
Ελλάδα
Ασφάλιση πιστώσεων
Εγγύηση πίστωσης
Τράπεζα
Χρηματοπιστωτικές ρυθμίσεις
Πιστωτική πολιτική
Πιστωτικό ίδρυμα
Ημερομηνία έκδοσης :1999

Αρχείο: 64257.pdf

Τύπος: application/pdf