ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επιπτώσεις της κοινής νομισματικής πολιτικής στην αγορά εργασίας
Δημιουργός :Κελλίδου, Μαρίνα
Συντελεστής :Κατσίμη, Μαργαρίτα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :62σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Νομισματική πολιτική
Αγορά της εργασίας
Οικονομική και νομισματική ένωση
Οικονομική πολιτική
Δημοσιονομική πολιτική
Μισθολογική πολιτική
Μισθός
Ημερομηνία έκδοσης :01-2007

Αρχείο: 81338.pdf

Τύπος: application/pdf