ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δικαιώματα ιδιοκτησίας, rent seeking και οικονομική μεγέθυνση
Δημιουργός :Ιωαννίδη, Γεωργία
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :36σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Ιδιοκτησία
Οικονομική ανάπτυξη
Οικονομικό υπόδειγμα
Οικονομική πολιτική
Ανταγωνισμός
Φορολογία
Ημερομηνία έκδοσης :01-2007

Αρχείο: 81340.pdf

Τύπος: application/pdf