ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συνδικαλιστική πυκνότητα, απασχόληση και οικονομική επίδοση
Εναλλακτικός τίτλος :μια αμφίδρομη σχέση
Δημιουργός :Προμπονάς, Ευάγγελος
Συντελεστής :Ματσαγγάνης, Μάνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :102σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Συνδικάτο
Ασφάλιση ανεργίας
Εργασιακές σχέσεις
Μισθός
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :2007

Αρχείο: 81344.pdf

Τύπος: application/pdf