ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το καθεστώς της Ευρωπαϊκής υπηρεσίας εξωτερικής δράσης
Δημιουργός :Κολιγιώργα, Παρασκευή-Καλλιόπη
Συντελεστής :Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :58σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Εξωτερική πολιτική
Ευρωπαϊκή Ένωση
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Ημερομηνία έκδοσης :12-2011

Αρχείο: 95865.pdf

Τύπος: application/pdf