ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παγκοσμιοποίηση των εμπορικών ροών και επιπτώσεις στις αγορές εργασίας των ανεπτυγμένων χωρών
Δημιουργός :Τσακίρης, Νικόλαος
Συντελεστής :Μούτος, Θωμάς (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :67σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Διεθνής οικονομία
Διεθνής αγορά
Διεθνές εμπόριο
Αγορά της εργασίας
Βιομηχανικές χώρες
Ισότητα αποδοχών
Οικονομικές ανισότητες
Επαγγελματική κινητικότητα
Ανεργία
Επαγγελματική μετανάστευση
Τεχνολογική αλλαγή
Παγκόσμια παραγωγή
Πολυεθνική επιχείρηση
Διεθνής ανταγωνισμός
Ημερομηνία έκδοσης :2000

Αρχείο: 67926.pdf

Τύπος: application/pdf