ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο ρόλος και το μέγεθος του δημόσιου τομέα
Δημιουργός :Χριστάκη, Αγγελική
Συντελεστής :Φιλιππόπουλος, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Δημόσια επιχείρηση
Δημόσιος οργανισμός
Οικονομία του δημόσιου τομέα
Κυβερνητική πολιτική
Ομάδα συμφερόντων
Δημόσια δαπάνη
Οικονομικός δείκτης
Κοινωνικός δείκτης
Ημερομηνία έκδοσης :2001

Αρχείο: 69908.pdf

Τύπος: application/pdf