ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ομολογιακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης: στρατηγικές trading και arbitrage
Δημιουργός :Γκράβας, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Διαμάντης, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :61σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Λέξη κλειδί :Χρηματιστική αγορά
Ομολογία
Κινητές αξίες
Εκδοση αξιών
Προθεσμιακή αγορά
Τιμές αξιών
Χρηματιστήριο αξιών
Κερδοσκοπικά κεφάλαια
Κίνηση κεφαλαίων
Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
Ημερομηνία έκδοσης :09-2000

Αρχείο: 68869.pdf

Τύπος: application/pdf