ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Pricing-to-market και το εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δημιουργός :Παναγιωτοπούλου, Χριστίνα
Συντελεστής :Μούτος, Θωμάς (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :42σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωαμτική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Ευρωπαϊκή Ενωση
Διεθνές εμπόριο
Τιμολόγηση
Συναλλαγματική ισοτιμία
Χώρες ΕΚ
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Νομισματική ένωση
Διακεκριμένη τιμή
Ανταγωνισμός
Ημερομηνία έκδοσης :2003

Αρχείο: 71817.pdf

Τύπος: application/pdf