ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διοικητική τραπεζικών χορηγήσεων και μελέτη κριτηρίων δανεισμού
Δημιουργός :Πεφάνης, Γεράσιμος
Συντελεστής :Διαμάντης, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :175σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί :Τράπεζα
Πιστωτικό ίδρυμα
Τραπεζικό σύστημα
Πίστη
Δανειοδότηση
Χρηματοδότηση της επιχείρησης
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Χρηματοληπτική ανάγκη
Ανάλυση των ισολογισμών
Λήψη απόφασης
Βραχυπρόθεσμη πίστωση
Μακροπρόθεσμη πίστωση
Μεσοπρόθεσμη πίστωση
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Ημερομηνία έκδοσης :2003

Αρχείο: 74362.pdf

Τύπος: application/pdf