ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εξαγορές και συγχωνεύσεις - περίπτωση ναυτιλίας: Case studies: 1) P&Q - NEDLLOYD, 2) Επιχειρήσεις Αττικής - Γραμμές Στρίντζη
Δημιουργός :Φωτάκης, Εμμανουήλ
Συντελεστής :Τζωάννος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :193σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί :Συγχώνευση επιχειρήσεων
Οικονομική συγκέντρωση
Εμπορικός στόλος
Θαλάσσια ναυσιπλοϊα
Οργανοδιοικητική
Δομή της επιχείρησης
Δημοσιονομική ανάλυση
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Λογιστική διαχείριση
Ανάλυση κόστους-ωφέλειας
Τιμολόγηση
Διοίκηση προσωπικού
Χρηματοδότηση της επιχείρησης
Ημερομηνία έκδοσης :09-2001

Αρχείο: 69714.pdf

Τύπος: application/pdf