ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αποτίμηση εταιρείας ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε. έτος 2000
Δημιουργός :Καραγιώργου, Αγγελική
Συντελεστής :Καραθανάσης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκη (Καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :87σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ Executive MBA
Λέξη κλειδί :Διοίκηση επιχειρήσεων
Οργανοδιοικητική
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Ισολογισμός
Ανάλυση των ισολογισμών
Ανάλυση κόστους
Οικονομική ανάλυση
Δραστηριότητα της επιχείρησης
Οργανοδιοικητικός προγραμματισμός
Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
Αξιολόγηση σχεδίου
Ημερομηνία έκδοσης :2001

Αρχείο: 69970.pdf

Τύπος: application/pdf