ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η συνέντευξη ως μέσο αποτελεσματικής πρόσληψης προσωπικού
Δημιουργός :Βασιλείου, Θάνος Δ.
Συντελεστής :Παπαλεξανδρή, Νάνσυ (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :222σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί :Διοίκηση προσωπικού
Διορισμοί προσωπικού
Αξιολόγηση προσωπικού
Πρόσληψη
Περιγραφή καθηκόντων εργασίας
Επαγγελματικά προσόντα
Ημερομηνία έκδοσης :09-2002

Αρχείο: 71328.pdf

Τύπος: application/pdf