ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Φορολογία και διεθνές εμπόριο
Εναλλακτικός τίτλος :φορολογική εναρμόνιση
Δημιουργός :Μπίρμπιλα, Ερασμία
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Φορολογία
Αναδιανομή του εισοδήματος
Κατανομή του εισοδήματος
Εισόδημα
Κατανομή του πλούτου
Οικονομικές συναλλαγές
Ημερομηνία έκδοσης :09-1997

Αρχείο: 53636.pdf

Τύπος: application/pdf