ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μακροπρόθεσμη μνήμη στις χρονολογικές σειρές
Δημιουργός :Αρβανίτης, Στέλιος
Συντελεστής :Ντέμος, Αντώνιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :79σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Χρηματοπιστωτικές στατιστικές
Χρηματιστική αγορά
Δημοσιονομική ανάλυση
Μετοχή
Εισόδημα επένδυσης
Οικονομικό υπόδειγμα
Οικονομετρία
Στατιστική
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη
Οικονομική πρόβλεψη
Ημερομηνία έκδοσης :12-1999

Αρχείο: 64405.pdf

Τύπος: application/pdf