ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θεωρία κερδοσκοπικών επιθέσεων
Εναλλακτικός τίτλος :η περίπτωση της δραχμής
Δημιουργός :Μιχελινάκη, Μαρία-Άννα
Συντελεστής :Gibson, H. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :53σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Χρηματαγορά
Κερδοσκοπικά κεφάλαια
Νόμισμα
Υποτίμηση του νομίσματος
Συναλλαγματική ισοτιμία
Ελλάδα
Οικονομικά μεγέθη
Νομισματική πολιτική
Νομισματική κρίση
Χρηματικά διαθέσιμα
Ισοζύγιο πληρωμών
Ημερομηνία έκδοσης :04-2002

Αρχείο: 71073.pdf

Τύπος: application/pdf