ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Rating agencies - Ο ρόλος των εταιριών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και ο τρόπος δράσης τους: Intracome Credit Analysis
Δημιουργός :Μουστάκα, Αικατερίνη
Συντελεστής :Καραθανάσης, Γεώργιος Α. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :412σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί :Επενδύσεις
Άμεση επένδυση
Εγγύηση των επενδύσεων
Ιδιωτική επένδυση
Επενδυτικό κόστος
Πιστώσεις για επενδύσεις
Πιστωτική πολιτική
Εγγύηση πίστωσης
Δημόσιος οργανισμός
Εταιρία επενδύσεων
Μετοχή
Εισόδημα επένδυσης
Πιστωτικοί τίτλοι
Κεντρική τράπεζα
Τράπεζα επενδύσεων
Επιχείρηση
Ημερομηνία έκδοσης :1998

Αρχείο: 59322.pdf

Τύπος: application/pdf